Beskrajna užad

Nazivni prečnik
min [mm] max [mm]
6.00 40.00
Računsko prekidna sila užeta [kN] Masa užeta [kg\m]
2.30 -1119.00 0.014 - 7.340
Dozvoljeno opterećenje po kg pri dvokrakom obuhvatanju pod uglom ß između krakova
od 0º - 45 º od 45 º - 90º od 90º - 120º
58 - 30400 54 - 28040 41 - 21500 29 - 15200