Četvorokrake priveznice

Nazivni prečnik
min [mm] max [mm]
6.00 40.00
Računsko prekidna sila užeta [kN] Minimalna dužina petlje h[mm] Masa užeta [kg\m]
20.17 -1119.00 90 - 690 0.125 - 7.340
Dozvoljeno opterećenje po kg
Jednog kraka Prihvatanje tereta pod uglom ß između krakova
od 0º - 45º od 45 º - 90º od 90º - 120º
257 - 15200 950 - 55130 725 42950 514 - 30400

Četvorokraka priveznica 4 - 01

Četvorokraka priveznica 4 - 02

Četvorokraka priveznica 4 - 03

Četvorokraka priveznica 4 - 04

Četvorokraka priveznica 4 - 05