Dvokrake priveznice

>Nazivni prečnik
min [mm] max [mm]
6.00 40.00
Računsko prekidna sila užeta [kN] Minimalna dužina petlje h[mm] Masa užeta [kg\m]
20.17 -1119.00 90 - 690 0.125 - 7.340
Dozvoljeno opterećenje po kg
Jednog kraka Prihvatanje tereta pod uglom ß između krakova
od 0º - 45º od 45 º - 90 º od 90º - 120 º
257 - 15200 470 - 28040 365 - 21500 257 - 15200

Dvokraka priveznica 2 - 01

Dvokraka priveznica 2 - 02

Dvokraka priveznica 2 - 03

Dvokraka priveznica 2 - 04

Dvokraka priveznica 2 - 05