Jednokrake priveznice

Nazivni prečnik
min [mm] max [mm]
6.00 40.00
Računsko prekidno opterećenje Nosivost u kN u zavisnosti od faktora sigurnosti V Težina užeta [kg\m
5 8
20.2 - 879.0 4.0 - 180.0 2.5 - 112.0 0.13 - 5.36

Jednokraka priveznica 1 - 01

Jednokraka priveznica 1 - 02

Jednokraka priveznica 1 - 03

Jednokraka priveznica 1 - 04

Jednokraka priveznica 1 - 05

Jednokraka priveznica 1 - 06

Jednokraka priveznica 1 - 07

Jednokraka priveznica 1 - 08

Jednokraka priveznica 1 - 09

Jednokraka priveznica 1 - 10

Jednokraka priveznica 1 - 11

Jednokraka priveznica 1 - 12