Nerotirajuća - Herkules užad

Nerotirajuća (Herkules) užad su užad specijalne konstrukcije. Imaju osobinu da nerotiraju pa se koriste tamo gde je jedan kraj užeta slobodan, tj. kod kranova svih tipova. Čelična užad svih prečnika i konstrukcija se izrađuju od gole i pocinkovane žice.

Herkules uže 18 x 7 ili 17 x 7

Konstrukcija 6x(1+6)+12 (1+6)+11 (1+6) žica

Nazivni prečnik
užeta [mm] žice [mm]
4.00 - 28.00 0.28 - 1.80
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od
1570 [MPa] 1770 [MPa] 1960 [MPa]
VJ ČJ VJ ČJ VJ ČJ
10.25-503 [kN] 10.87-533 [kN] 11.6-567 [kN] 12.3-601 [kN] 12.9-629.4 [kN] 13.7-667.1 [kN]

JUS C.H1.115 DIN 3069

Herkules uže 34 x 7

Konstrukcija 6x(1+6)+11 (1+6)+17 (1+6) žica

Nazivni prečnik
užeta [mm] žice [mm]
10.00 - 28.00 0.45 - 1.40
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od
1570 [MPa] 1770 [MPa] 1960 [MPa]
VJ ČJ VJ ČJ VJ ČJ
65.35-512 [kN] 67.31-528 [kN] 73.67-578 [kN] 75.88-595 [kN] 81.58-641 [kN] 84.03-660.5 [kN]

JUS C.H1.188