Trokrake priveznice

Nazivni prečnik
min [mm] max [mm]
6.00 46.00
Računsko prekidna sila užeta [kN] Minimalna dužina petlje h[mm] Masa užeta [kg\m]
20.10 -1119.00 90 - 690 0.125 - 7.340
Dozvoljeno opterećenje po kg
Jednog kraka Prihvatanje tereta pod uglom ß između krakova
od 0º - 30º od 30º - 60º od 60º - 90º
257 - 15200 736 - 43500 630 - 37200 445 - 26250

Trokraka priveznica 3 - 01

Trokraka priveznica 3 - 02

Trokraka priveznica 3 - 03

Trokraka priveznica 3 - 04

Trokraka priveznica 3 - 05