Vorington - Sil užad

Vorington - Sil konstrukcija predstavlja kombinaciju dve konstrukcije gde se unutrašnji sloj žica satoji od žica različitog prečnika, a spoljni od žica istog prečnika. Sve žice u strukovima imaju isti korak. Čelična užad svih prečnika i konstrukcija se izrađuju od gole i pocinkovane žice.

Vorington - Sil uže 6 x 31

Konstrikcija 6x(1+7+7+7+14) žica

Nazivni prečnik
užeta [mm] žice [mm]
13.00 - 46.00 0.85 - 2.90
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od
1570 [MPa] 1770 [MPa] 1960 [MPa]
VJ ČJ VJ ČJ VJ ČJ
104-1304.6[kN] 121-1526.3[kN] 117-1470.7[kN] 137-1720.8[kN] 131-1628.6[kN] 152-1905.5[kN]

JUS C.H1.106

Vorington uže 6 x 36

Konstrikcija 6x(1+6+6+6+12) žica

Nazivni prečnik
užeta [mm] žice [mm]
13.00 - 46.00 0.72 - 2.60
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od
1570 [MPa] 1770 [MPa] 1960 [MPa]
VJ ČJ VJ ČJ VJ ČJ
104-1304.6[kN] 121-1513.3[kN] 117.5-1470.7[kN] 136-1706.1[kN] 130-1628.6[kN] 151.1-1889.2[kN]

JUS C.H1.108 DIN 3064

Vorington uže 8 x 36

Konstrukcija 8x(1+7+7+7+14) žica

Nazivni prečnik
užeta [mm] žice [mm]
16.00 - 32.00 0.75 - 1.40
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od
1570 [MPa] 1770 [MPa] 1960 [MPa]
VJ ČJ VJ ČJ VJ ČJ
140-562 [kN] 185-742 [kN] 158-633 [kN] 209-836 [kN] 175.4-702.6 [kN] 232-928[kN]

JUS C.H1.112 DIN 3067