S.M. Petrović Vorington užad
Logo SM Petrovic

Vorington užad

Vorington (Warrington) konstrukcija - unutrašnji sloj struka sastoji se od žica istog prečnika, a spoljni od dvostruko većeg broja naizmenično postavljenih debljih i tanjih žica. Sve žice u strukovima imaju isti korak. Čelična užad svih prečnika i konstrukcija se izrađuju od gole i pocinkovane žice.

Vorington uže 6 x 19

Konstrukcija 6x(1+6+6+6) žica

Nazivni prečnik
užeta [mm] žice [mm]
6.00 - 40.00 0.45 - 2.90
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od
1570 [MPa] 1770 [MPa] 1960 [MPa]
VJ ČJ VJ ČJ VJ ČJ
21.7-966.7 [kN] 25.2-1121.4 [kN] 24.5-1089.8 [kN] 28.4-1264.2 [kN] 27.2-1206.8 [kN] 31.5-399.9[kN]

JUS C.H1.090 DIN 3059

Vorington uže 8 x 19

Konstrukcija 8x(1+6+6+6) žica

Nazivni prečnik
užeta [mm] žice [mm]
10.00 - 29.00 0.6 - 1.75
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od
1570 [MPa] 1770 [MPa] 1960 [MPa]
VJ ČJ VJ ČJ VJ ČJ
53.5-451.1 [kN] 70.8-595.4 [kN] 60.5-508.5 [kN] 79.8-671.3 [kN] 67.2-563.1 [kN] 88.6-743.3 [kN]

JUS C.H1.096 DIN 3063